Testų sistema

Kada verta kreiptis į Psichologiją360?

Darbdaviui

Kai turite keletą kandidatų ir norite turėti daugiau informacijos prieš priimant sprendimą, kai siekiate giliau pažinti savus darbuotojus ir taip sustiprinti savo įtaką.
...Ir visada, kai reikia naujo darbuotojo.

Vertė darbdaviui

Sudarius ilgalaikę sutartį, suteikiame galimybę įmonėms, prisijungti bei naudotis online (psichologija360) testų sistema. Jūs galėsite įvertinti kandidatuojantį ar esamą darbuotoją bei gauti testų ataskaitas.

Tai pagilins Jūsų suvokimą apie darbuotojo asmenybę, jo potencialias galimybes, išryškins stipriąsias ir silpnąsias puses bei tinkamumą reikalingai pozicijai.

Darbuotojui

Kai darbas pasidaro nebemielas ir nebesinori į jį eiti; kai norisi kažko, bet neaišku ko; kai pradedate ieškoti darbo, bet norite pasitikslinti ir išsigryninti savo viziją.
...Ir visada, kai kyla su karjera susijusių klausimų.

Vertė darbuotojui

Giliau pažinsite save, Jumyse glūdintį potencialą, kurio dėka - aiškiau ir tikslingiau matysite savo veiklos kryptis bei tobulėjimo perspektyvas.

Asmenybės klausimynas Asmenybės klausimynas

Tai asmenybės klausimynas, kurio turinys- sistema teiginių apie asmenybę, jos būdą, įpročius. Asmenybės klausimynas tiria ekstraversiją ir intraversiją, prisitaikymo prie aplinkos lygį, savirealizacijos laipsnį bei 20 labiausiai išreikštų asmeninių savybių. Tokių kaip dominavimas, visuomeniškumas, savarankiškumas, savikontrolė, lankstumas, gebėjimas įgyti statusą ir pan. Testas parodo asmenybės profilį, su stipriausiai išreikštomis asmens savybėmis. Daugelis profesijų ir veiklų reikalauja tam tikro darbuotojo charakteristikų derinio. Šis testas atveria galimybę tai išmatuoti.

Testo trukmė - 60 min

Kaina 35.00 €
Hekhausen testas Hekhausen testas

Projekcinė metodika skirta išsiaiškinti asmenybės motyvų stiprumą ir kryptį.

Tiria du pagrindinius aspektus-sėkmės motyvaciją ir motyvaciją išvengti nesėkmės. Tyrimai rodo, kad stipri sėkmės motyvacija tiesiogiai siejasi su darbo efektyvumu.

Testo trukmė - 40 min

Kaina 20.00 €
Progresuojančių matricų testas (PMT) Progresuojančių matricų testas (PMT)

Šio testo pagalba galime spręsti apie intelektinės veiklos sugebėjimus. Atliekant užduotis dalyvauja trys pagrindiniai psichiniai procesai: dėmesys, suvokimas ir mąstymas. Testą sudaro nežodinės užduotys, todėl rezultatus mažiau veikia žinios, apspręstos išsilavinimo ir gyvenimiškos patirties. Testu galime patikrinti asmens loginį mąstymą, gebėjimą sisteminti informaciją, mokytis pagal analogą ir nedaryti tų pačių klaidų, taikyti įgytas žinias konkrečiose situacijose, pastebėti dėsningumus ir jais remiantis priimti sprendimą.

Testo trukmė - 30 min

Kaina 5.00 €
RFT testo modifikacija. Darbinių situacijų testas RFT testo modifikacija. Darbinių situacijų testas

Projekcinis testas leidžia prognozuoti darbuotojo reakciją agresyviomis aplinkybėmis. Padeda numatyti asmens elgesio tendencijas sunkinančiose, kai trukdoma pasiekti tikslą arba esant kaltinimui iš išorės, situacijose. Testas parodo, kiek asmuo koncentruojasi ties kliūtimi, savo ego gynyba, problemos sprendimo ieškojimu. Galime spręsti, kiek elgesys sunkinančioje situacijoje yra adaptyvus ir konstruktyvus, kiek gynybiškas ir nepadedantis efektyviam darbui.

Testo trukmė - 15 min

Kaina 20.00 €
Rozencveigo projekcinis testas Rozencveigo projekcinis testas

Projekcinis testas leidžia prognozuoti darbuotojo reakciją agresyviomis aplinkybėmis; padeda  numatyti asmens elgesio tendencijas sunkinančiose, kai trukdoma pasiekti tikslą arba esant kaltinimui iš išorės, situacijose. Testas parodo kiek asmuo koncentruojasi ties kliūtimi, savo ego gynyba, problemos sprendimo ieškojimu. Parodo kiek elgesys sunkinančioje situacijoje yra adaptyvus ir konstruktyvus, kiek gynybiškas ir nepadedantis efektyviam darbui.

Testo trukmė - 17 min

Kaina 20.00 €